دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

روزی روزی ,میشوم 
روزی ,میشوم  

 

میدانم 

میدانم 

روزی اسب میشوم 

روزی که تمام مردم دنیا برای آدم شدن دست و پا میشکنند 

من اسب میشوم 

و در دشتهای مه گرفته ی شیر کوه برای خودم می تازم 

و به این فکر میکنم که چهار نعل باید بدوم یا یوتمه 

میبینی 

روزی اسب میشوم و دغدغه هایم را باد خواهد برد 

به سرزمینی که تو در آن میزیستی 

روزی اسب میشوم 

و از این جایی که همنفس شده ام با تو فرار میکنم

بی سوار 

بی همراه 

بی عشق 

روزی اسب میشوم و یادم میرود که میتوانستم حرف بزنم 

 

روزی ,میشوم 

روزیمنبع : طرف ما شب نیستروزی
برچسب ها : روزی ,میشوم 


مطالب مرتبط